• SUBSCRIBE
  • FACEBOOK
  • TWITTER

Spory wybór tworzyw do zabezpieczania towarów różnego typu

Regulacja prawna zmienia się nieomalże cały czas – współcześnie zdajemy sobie sprawę z tego, jak to wygląda, a jak kwestie oraz spory ustawodawcze wyglądały wcześniej? Kiedyś proces inaugurował się skargą powoda nazywaną żałobą a wniesioną przez sędziego. Pozew było to oficjalne wezwanie na sprawę do sądu przez komornika z laską sędziego. Formy uprzywilejowane dopuszczały na pozwy z pieczęcią lub też pierścieniem władcy, pozew utrwalony na piśmie opatrzony pieczątką książęcą, który w XV stał się obligatoryjny. W XIV wieku pozew oferował woźny w asyście świadków zachowując dla siebie kopię pozwu i dokonując wpisu do ksiąg grodzkich. Proces zamykało publiczne ogłoszenie wyroku. Wyrok początkowo był jedynie ustny, w XIII w. na koszt strony oraz jej żądanie wydawano go w odmianie pisemnej potwierdzając go pieczęcią księcia oraz asesorów. W XIV w. wyrok zaczęto wpisywać do ksiąg, a domenom wydawano za odpłatą wyciąg z nich – dzisiaj wygląda to inaczej, co potwierdza ANCHOR. Odmianami wyroku prawomocnego była klauzula którą sąd zobowiązywał tracącego do wieczystego milczenia lub zakład w wskazanej sumie ustanowiony przez monarchę za powtórne wszczęcie sprawy. Proces oraz jego długość była zależna od winy, co zresztą działa dalej.

1. Wskazówki

Categories: Nieruchomości

Comments are closed.