• SUBSCRIBE
  • FACEBOOK
  • TWITTER

Materiały przewodzące prąd
Są to sprzęty którymi wolno obrabiać materiały przewodzące prąd elektryczny. Tu elektrodrążenie, prasmet działają na tak oznaczanej zasadzie elektrodrążenia jak sama nazwa podkreśla. Jest to technika polegająca na drążeniu elektroerozyjnym. Kategoryzowana jest do obróbek ubytkowych tak samo jak w wypadku obróbki skrawaniem. Bazuje ona na ścinaniu drobnych części w wyniku czego powstają tak zwane wióry. Elektrodrążenie jest to proces wywołania niszczenia materiału przez wyładowania elektryczne. Podstawowym narzędziem do takiego postępowania są elektrody. Jest to element urządzeń elektrycznych przewodzący prąd. Elektrody występują również w urządzeniach takich jak np. akumulatory elektryczne, elektrolizery, piece łukowe czy też lampy elektronowe. Do w większości wypadków spotykanych metod obróbki elektroerozyjnej zaliczane są obróbki impulsowe oraz elektroiskrowe. Sprzeczności między nimi polegają głównie na innym przebiegiem wyładowań elektrycznych. Główną zaletą takiej obróbki jest możliwość przeróbki niemal że każdego towaru przewodzącego prąd.

Categories: Biznes

Comments are closed.